Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu Standard, doymuş buhar ve yoğuşmuş sıcak su iletmek için tasarlanmış, en yüksek çalışma basıncı 6 bar olan düşük basınçlı ve en yüksek çalışma basıncı 18 bar olan yüksek basınçlı olmak üzere iki tipe ayrılan, kauçuktan yapılmış hortum ve hortum takımları ile metal hortum bağlantılarına ilişkin gereklilikleri kapsar.