Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 5290 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu Uluslararası Standart, endüstriyel güç iletim tahrik sistemleri için amaçlanan hem tek hem de birleşik dar V kayışları için kanallı kasnakların (kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J) ana karakteristiklerini kapsar.