Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu uluslararası standart, endüstriyel güç aktarma tahrik sistemleri için amaçlanan birleşik klâsik V kayışları için kanallı kasnakların (kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ) ana karakteristiklerini kapsar.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.