Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 9980 (Aralık 2015) “Kayışla Tahrik - V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) - Kanalların Geometrik Muayenesi” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu uluslararası standart, etkin genişliği esas alan sistemde belirlenen V kayışlarına ait kasnak ve kanallarının düzgünlüğüne ait muayene yöntemlerini kapsar. Kanallı kasnaklar, klasik veya dar V kayışları ile kullanım için tasarımlanabilir. V kayışları tek veya birleşik üniteler şeklinde olabilir.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.