Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 9982 (Ağustos 2015) “Kayışla Tahrik - Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar - PH, PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standart, genel endüstriyel uygulamalar için bu kasnaklarla uyumlu olan PH, PJ, PK, PL ve PM profilli taraklı uçsuz V kayışları ile birlikte kullanılan taraklı V kasnak profillerinin ana boyutla ilgili karakteristiklerini kapsar.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.