Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Ticaret Vekilliğince teklif ve Devlet Şûrasınca görülerek 15/1/1940 tarih ve 664 sayılı tezkere ile tevdi olunan ilişik «Arpa ihracatının murakabesine dair nizamname» nin mer'iyete konulması İcra Vekilleri Heyetince 19/1/1940 tarihinde kabul olunmuştur.

Arpa İhracatının Murakabesine Dair Nizamname