Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 5)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bu Tüzüğün adı “Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü″ iken 6/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 1 inci maddesiyle “Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü″ şeklinde değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Disiplin Cezaları

Kapsam

MADDE 1

1

Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarı bu Tüzükte gösterilmiştir.