Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Ekli "Tapu Plânları Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 20/3/2008 tarihli ve 428 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 1003 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tapu Plânları Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar