Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 2)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 6643 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (g) bendine dayamlarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ilişik «Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü» nün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 9/7/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü