Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 4)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülke ve toplum yararı doğrultusunda, gemi ve su araçlarının inşaat, tadilat, bakım ve onarım işlerinin denetiminde görev alacak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip ederek, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasına üye gemi mühendislerine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası tarafından gemi kontrolüne yetkili mühendis belgesi verilmesinin esas ve usullerini düzenlemektir.