Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Ankara Devlet Konservatuvarının yıllık eğitim veren bölümleri dışında kalan Hacettepe Üniversitesinin tüm birimlerinde ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.