İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İşyurtları Kurumunun hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması ve meslek kazanmaları ile yenilik ve teknoloji transferini sağlamak için gerçek ve tüzel kişiler ya da iş ortaklıklarıyla ortak üretim ve işbirliği programı çerçevesinde yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.