Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


KONU: İmza ve yazı incelemesi,

İLGİ: Hâkimliğinizin …/… esas numaralı dosyası,

İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada mevcut, ... numaralı Abonelik Sözleşmesi aslı,

İSTEM: Dosya konusu Belgede imza incelemesi yapılması,

KARŞILAŞTIRMA BELGELERİ:

1. Huzurda alınan; 4 sayfa imza ve yazı örneği.

2. İsmi geçenin de imza bulunan Teslim Tesellüm Belgesi aslı.