Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .../...

... suçundan sanık ... hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Aşağıda açık kimliği yazılı sanık ...’in, dava dosyası ile birlikte mevcutlu olarak, ... Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine, sevkinin sağlanarak;