Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Aşağıda açık kimliği yazılı müşteki ...’nın tebligata yarar açık adresinin tahkik ve tespiti ile duruşmanın bırakıldığı .../.../... tarihinden önce Mahkememize bildirilmesi rica olunur. .../.../...

Kâtip Başkan

MÜŞTEKİNİN AÇIK KİMLİĞİ:

Adı Soyadı-