Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında verilen ara kararı gereğince;

Sanık … (tanık …) ‘ın aşağıda verilen telefon numarası, yazılan adresleri, adresini bilme olasılığı bulunan yakınlarından araştırılarak açık adresinin duruşma tarihi olan…/…/… den önce mahkememize bildirilmesi,