Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında verilen ara ararı gereğince;

Aşağıda açık kimliği yazılı kişinin kurumunuzda bulunan kayıtları tetkik olunarak,

1-Kurumunuza bildirdiği en son adres ve telefon numarasının;

2-Halen askerlik yükümlülüğünü ifa ediyorsa; askerlik yaptığı birlik adresinin ve muhtemel terhis tarihinin;