Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında verilen ara kararı gereğince; sağ kolu mühürlü olarak gönderilen sanık …’in; isnat edilen … eyleminde;

Fiili işlediği sırada 12- 15 yaş aralığında olan sanığın psikiyatri doktoru veya psikolog tarafından muayenesi yapılarak;