Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında verilen ara kararı gereğince; sağ kolu mühürlü olarak gönderilen sanık …’in; isnat edilen … eyleminde;

Fiili işlediği sırada 12- 15 yaş aralığında olan sanığın psikiyatri doktoru veya psikolog tarafından muayenesi yapılarak;