Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında verilen ara kararı gereğince;

…/…/… tarihinde …’dan alınan raporla; …/…/… tarihinde … alınan rapor arasında … hususunda oluşan çelişkinin giderilerek bu hususta tanzim edilecek ayrıntılı ve gerekçeli raporun duruşmanın atılı bulunduğu …/…/… tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur. …/…/…