Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde sahte parayı tedavüle sürme suçu isnadı ile açılan kamu davasında yargılama sırasında verilen ara kararı gereğince; … seri nolu … TL’lik banknot ekte gönderilmiştir. Banknot üzerinde gerekli inceleme yapılarak;

1-Sahte (taklit) olup-olmadığının,