Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde sahte parayı tedavüle sürme suçu isnadı ile açılan kamu davasında yargılama sırasında verilen ara kararı gereğince; … seri nolu … TL’lik banknot ekte gönderilmiştir. Banknot üzerinde gerekli inceleme yapılarak;

1-Sahte (taklit) olup-olmadığının,