Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .../...

... suçundan sanık ... ve arkadaşları hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen tensip ara kararı uyarınca;

Sanıklar ...’ın üzerlerine atılı suç nedeniyle müdafii bulundurulması zorunlu olduğundan, Başkanlığınızca bir müdafii tayini ile duruşmanın bırakıldığı .../.../... günü saat ...’da mahkememizde hazır bulundurulması,