Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .../...

... suçundan sanık ... ve arkadaşları hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen tensip ara kararı uyarınca;

Sanıklar ...’ın üzerlerine atılı suç nedeniyle müdafii bulundurulması zorunlu olduğundan, Başkanlığınızca bir müdafii tayini ile duruşmanın bırakıldığı .../.../... günü saat ...’da mahkememizde hazır bulundurulması,