Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında verilen ara kararı uyarınca,

Çek fotokopisi yazımız ekinde gönderilmiştir. Buna göre,

1-Şubenizin ... numarasında sanığın çek hesabının bulunup bulunmadığı,

2-Davaya konu çeki sanığın keşide edip etmediği,