Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında verilen ara kararı uyarınca,

Çek fotokopisi yazımız ekinde gönderilmiştir. Buna göre,

1-Şubenizin ... numarasında sanığın çek hesabının bulunup bulunmadığı,