Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Elektrik hırsızlığı suçundan sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasın yapılan tensibi sırasında verilen ara kararı uyarınca;

1- .../.../... gün …abone nolu kaçak elektrik kullanma tespit tutanağına ilişkin mühürleme tutanağının olup olmadığı var ise örneğinin çıkartılarak gönderilmesi,