Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememize açılan kamu davasında verilen ara kararı gereğince,

Aşağıda açık kimlikleri yazılı görevli memurların suç tarihi olan .../.../... günü itibarı ile görevli olduklarını gösterir görev belgesinin çıkartılarak yargılamanın atılı olduğu .../…/... gününden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur. …/…/...