Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememize açılan kamu davasında verilen ara kararı gereğince,

Aşağıda açık kimlikleri yazılı görevli memurların suç tarihi olan .../.../... günü itibarı ile görevli olduklarını gösterir görev belgesinin çıkartılarak yargılamanın atılı olduğu .../…/... gününden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur. …/…/...