Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında verilen ara kararı uyarınca Aşağıda açık kimliği ve adresi yazılı mağdura ait ,

1-Poliklinik defterinin onaylı sayfa fotokopisi,

2-Acil giriş kayıtları,

3-Ameliyat bülteni,

4-Hasta tabela kâğıtları,

5-Tıbbi tahlil ve raporları,