Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Geceleyin birden çok kişi ile kendilerini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma ve bu suça iştirak suçlarından sanıklar ... ve arkadaşları hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında;

5271 Sy Yasanın 176/1-3 maddesi uyarınca tutuklu sanıklar …’a müzekkere ekinde gönderilen iddianame tebliğ edilerek; ayrıca duruşma tarihinin …/.../... olduğu bildirilerek; duruşmada kendilerini savunmak için istemde bulunup bulunmayacakları, bulunacak iseler nelerden ibaret oldu hususunda düzenlenecek tutanağın mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur. …/…/…