Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Geceleyin birden çok kişi ile kendilerini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma ve bu suça iştirak suçlarından sanıklar ... ve arkadaşları hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında;

5271 Sy Yasanın 176/1-3 maddesi uyarınca tutuklu sanıklar …’a müzekkere ekinde gönderilen iddianame tebliğ edilerek; ayrıca duruşma tarihinin …/.../... olduğu bildirilerek; duruşmada kendilerini savunmak için istemde bulunup bulunmayacakları, bulunacak iseler nelerden ibaret oldu hususunda düzenlenecek tutanağın mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur. …/…/…