Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

… suçundan sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sırasında verilen ara kararı uyarınca;

…Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu bulunan sanık hakkında düzenlenen iddianame ekte gönderilmiştir.

Sanık …’ın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 176/4. maddesi uyarınca; cezaevi kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel huzuruna getirilerek; ekli iddianame ve duruşma gününün tebliği ile duruşmada kendisini savunmak için bir istemde bulunup bulunmayacağı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmesi hususu anlatılarak, bu işleme ilişkin düzenlenecek tutanağın ivedi olarak mahkememize gönderilmesi rica olunur. …/…/...