Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında;

Tasfiyesinin açılmasına karar verilen ...’nin ve onunla ilgili kişilerin 35 sy KHK nu; 2644 sy kanun ve İcra ve İflas Kanunu’na aykırı işlemleri tespit edildiği ekli … tarihli bilirkişi raporundan anlaşıldığından; adı geçen hakkında gerekli yasıl işlemin yapılması;