Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında;

Tasfiyesinin açılmasına karar verilen ...’nin ve onunla ilgili kişilerin 35 sy KHK nu; 2644 sy kanun ve İcra ve İflas Kanunu’na aykırı işlemleri tespit edildiği ekli … tarihli bilirkişi raporundan anlaşıldığından; adı geçen hakkında gerekli yasıl işlemin yapılması;