Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Dilekçe sahibi …’nın mahkememiz aracılığı ile mahkemenize hitaben yazmış olduğu … itiraz dilekçesi yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereği bilgilerinize rica olunur. …/…/…

Katip Başkan

EKİ:

1-Karara itiraz edin …’nın dilekçesi,

2-... Asliye Ceza Mahkemesinin …/…sayılı dosyası