Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO :

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

C. SAVCISI :

KATİP :

HÜKÜMLÜ : ...tipi kapalı Cezaevi müdürlüğünde hükümlü

TALEP : Mahsup Talebi

Hükümlü … dilekçesi ile, ... Ceza Mahkemesinin .../... Esas, .../... Karar sayılı dosyasından tutuklu kaldığı günlerin şuanda çekmekte Mahkememizin .../... Esas, .../... Karar sayılı dosyasından aldığı cezasından mahsubunu talep etmiş olmakla;