Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BERAAT

DOSYA NO :

KARAR NO :

C.SAVCILIĞI ESAS NO :

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

C. SAVCISI :

KÂTİP :

DAVACI : K.H.

KATILANLAR :

VEKİLİ :

VEKİLİ :

SANIK :

SUÇ : Dolandırıcılık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık