Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

KATİP :

Mahkememizin …/…/… tarihli tensip ara kararı gereğince tutuklu sanık ... CMY’nın 108/3. maddesi uyarınca …/…/… tarihinde tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmediğinin dosya üzerinde değerlendirilmesine karar verilmesi nedeniyle dosya heyetçe incelendi.