Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

KATİP :

Mahkememizin …/…/… tarihli tensip ara kararı gereğince tutuklu sanık ... CMY’nın 108/3. maddesi uyarınca …/…/… tarihinde tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmediğinin dosya üzerinde değerlendirilmesine karar verilmesi nedeniyle dosya heyetçe incelendi.