Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Taraflar

MADDE 1

İşbu sözleşme bir taraftan .............................................................. adresinde mukim ...................................................... (bundan sonra “ŞİRKET 1” diye anılacaktır )

İle

Diğer taraftan ................................................................. adresinde mukim .................................( bundan sonra “ŞİRKET 2” diye anılacaktır ) arasında aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde mutabakata varılarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.