Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Author Icon Hafize Özdilek
Author Icon Ali Osman Özdilek

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Taraflar

MADDE 1

İşbu sözleşme bir taraftan .............................................................. adresinde mukim ...................................................... (bundan sonra “ŞİRKET 1” diye anılacaktır )

İle

Diğer taraftan ................................................................. adresinde mukim .................................( bundan sonra “ŞİRKET 2” diye anılacaktır ) arasında aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde mutabakata varılarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.