Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Author Icon Hafize Özdilek
Author Icon Ali Osman Özdilek

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sözleşmenin Tarafları

MADDE 1

Bu sözleşme, bir tarafta ........................................................ (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.