Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Author Icon Hafize Özdilek
Author Icon Ali Osman Özdilek

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ADSL abonesi olmak için müracaat eden ................................. ile ..... A.Ş. adına Müdürlüğümüz arasında iş bu Sözleşme ile aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır.

1- Aboneliğin Erişim Adresi:

2- Aboneliğin Tebligat Adresi:

3- Aboneliğin Başlangıç Tarihi: ......./...../........ Bitiş Tarihi: ......./..../.......