Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Sözleşmenin Tarafları

ACENTE

Unvanı :

TÜRSAB İşletme Belge No :

Adresi :

Telefon No :

REHBER

Adı, Soyadı :

T.C. Kimlik No. :

Ruhsatname No. :

Çalışma Kartı No. :

Bölgesel Rehber ise Bölgesi/Bölgeleri :

Dili/Dilleri :

İkametgah Adresi :

Ev ve Mobil Tel No. :

E-posta :

Banka Hesap No/IBAN :