Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Devir Eden : T.C. No: …..

Devir Alan : T.C. No: …..

Sözleşme Konusu : …..

Devir Bedeli : …..

Açıklamalar

Devir eden: Sahibi bulunduğum ve intifaımdaki ….. İŞLETME ŞEFLİĞİNDE adıma kayıtlı, abone nolu, suların amaçlı elektrik abonesini ve işbu abonelikten doğan hertürlü hukukumu, yeraltı kabloları, panolar ve her türlü teçhizatı ile birlikte ya, T.L. bedel mukabilinde devir ve teslim ettim, işbu bedelin tamamını karşı taraftan tamamen ve nakten aldım.