Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Madde 1- Tanımlar

Sözleşmede yer alan;

AAA : deyimi, Türkiye ….. Bankası A.Ş. ….. Şubesini.

Firma : deyimi, …..’ni.

Müşteri : deyimi, FİRMA tarafından sunulan abonelik hizmetlerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,

Abone Bedeli : deyimi, MÜŞTERİ'lerin FİRMA'nın sunduğu hizmetlerden yararlanmalarından doğan bedelleri,