Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. TARAFLAR

Bu Abonelik Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) .../.../.... tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren bir limited Şirket olan ve kayıtlı adresi.....................olan................Şirketi (“Şirket”) ile, yine Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren ve kayıtlı adresi.....................olan .......................(“Abone”) arasında yapılmıştır.