Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/983, 984, 985, 986, 987, 988) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 17.04.2024 tarihli 72’nci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 18.04.2024 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.