Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

27/3/2024 tarihli ve 32502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/3/2024 tarihli ve 2024/78 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına ekli listenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı bölümünde yer alan “TH Mühendis 7 1” satırı “TH Mühendis 3 1” şeklinde, “TH Tekniker 1 1” satırı ise “TH Tekniker 7 1” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.