Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

(1) Türkiye Cumhuriyeti adına 23 Mart 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2

(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

(1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.