694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.