Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı "Taşınmaz: Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları" başlıklı İlke Kararının "Esaslı Onarım İlkeleri” başlıklı bölümünde yer alan hükümlerin, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 13/07/2021 tarih ve 198 sayılı Bakan Olurunun 2 (c) maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

05/11/1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararının "Esaslı Onarım İlkeleri” başlıklı II. maddesinin (a) fıkrasının "Yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekansal, biçimsel ve yapısal özellikleri, çevre içindeki özgün konumu, özgün kitle ve gabarisinin korunmasına, bu işlemlerde yapının mevcut fiziksel durumuna göre müdahalenin biçimi ve nileliklerinin koruma bölge kurullarınca saptanacağına” şeklinde yeniden düzenlenmesine karar verildi.