Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Kurulun 26.12.2023 tarihli toplantısında, 25.12.2023 tarih ve E-12509071- 110.01.01-85520 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 22.09.2022 tarih ve 10339 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen EPS Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.