Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

9/10/2009 tarihli ve 27371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.