Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.