Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/07/2024 tarihli toplantısında; 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/06/2017 tarihli ve 7139 sayılı Kurul Kararı (Metodoloji) uyarınca; 20/10/2005 tarihli ve DAG/565-24/103 numaralı lisans sahibi Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 16/05/2024 tarihli ve 12634 sayılı Kurul Karan ile değişik 25/08/2022 tarihli ve 11140 sayılı Kurul Kararı’nın aşağıdaki şekilde revize edilmesine ve söz konusu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

MADDE 1

16/05/2024 tarihli ve 12634 sayılı Kurul Kararı ile değişik 25/08/2022 tarihli ve 11140 sayılı Kurul Kararı’nın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

MADDE 2

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.