Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu: Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi

GENELGE

2022/11

8/12/2014 tarihli ve 2014/20 sayılı Genelge ile kurulup 26/12/2016 tarihli ve 2016/30 sayılı Genelge ile tekrar yapılandırılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanının koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla devam ettirecek, görev alanına giren hususlarda karar alabilecektir. Komitenin sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.