Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

14 Balıkesir Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.